Home > Editorial Board Member

 • Patron

 • Er. Ashish Thapa
 • Chief Editor

 • Dr. Rupesh Mukhia
 • Managing Editor

 • Dr. Abishek Thapa
 • Editors

 • Dr. Ajaya Kumar Dhakal
 • Dr. Ganesh Simkhada
 • Dr. Nisha Jha
 • Dr. Chandra Man Prajapati
 • Dr. Meenu Maharjan
 • Dr. Sushama Bhatta
 • Dr. Ang Tshering Sherpa
 • Dr. Surendra Acharya
 • Assistant Editors

 • Dr. Riya Sharma
 • Dr. Anurag Marasini
 • Dr. Rupashi Mukhia
 • Advisors

 • Prof. Dr. Balman Singh Karki
 • Prof. Dr. Ramesh Kant Adhikari
 • Prof. Dr. Rano Mal Piryani
 • Dr. Angel Magar
 • Dr. Tanka Bohora
 • Dr. Bikal Ghimire