Editorial Team

Patron

Er. Ashish Thapa

Editor-in-Chief                                                   Managing Editor

 Prof. Dr. Rupesh Mukhia                                  Dr. Rosha Shrestha

Editors

Dr. Bijendra Raj  Raghubanshi

 Dr. Subash Bhattarai                                                 

Dr. Smrity Maskey Pradhan                                              

Dr. Saurav Dahal                                                              

Dr. Mahipendra Tiwari   

 Dr. Omi Bajracharya                                         

      Assistant Editors                                                          Biostatician 

            Dr. Riya Sharma                                                        Mr. Sunil Chitrakar                                      Dr. Anurag Marasini

            Dr. Rupashi Mukhia

            Advisors         

            Prof. Dr. Balman Singh Karki

            Prof. Dr. Suraj Bajracharya

            Prof. Jay Narayan Shah

            Prof. Dr. Sangeeta Chalise 

            Prof. Dr. Nisha Jha

            Prof. Dr. Neeti Singh

            Prof. Dr. Sushama Bhatta

            Prof. Heera Tuladhar 

            Prof. Milesh Jung Sijapati

             Prof.Devendra Shrestha

                Dr. Angel Magar

                Dr. Tanka  Bohora

                Dr. Bikal Ghimire